„Poctivost stojí u brány a klepe, a korupce vstupuje dovnitř."
-Barnabe Rich


Správná forma textu je stejně tak důležitá jako jeho význam.
Na co se tedy zaměřit?