Vstupní test a dotazník, sloužící k rozřazení zaměstnanců SNE do skupin pro čkolení MS Excelu.