Vážená paní / vážený pane, 

vítejte v eLearningovém kurzu Umění přesvědčovat a vyjednávat. V tomto kurzu se z Vás stanou řečníci, leadeři, vyjednávači a mistři každé argumentace. I když se některé body mohou zdát triviálními, je dobré se nad nimi alespoň na chvíli pozastavit a analyzovat je. A právě o to v tomto kurzu půjde.