Hodnocení zaměstnanců patří k základním personálně řídícím nástrojům. Je nástrojem vedení, motivace a rozvoje pracovníků, podpory jejich výkonu, korekce neodpovídajícího chování i vzájemné komunikace mezi manažery a zaměstnanci.

Ale co když ho místo toho naopak můžeme vnímat jako příležitost, jak své podřízené motivovat