Placement test Aj pro zaměstnance společnosti Centrum dopravního výzkumu.