Kurz je zaměřený na tvorbu úředních dokumentů, zpracování korespondence na profesionální úrovni a nejčastějším gramatickým chybám při psaní zkratek značek, peněžních částek, atp. Úprava formátu dokumentů je v souladu s aktuální verzí ČSN 01 6910. Účastníci zvládnou stylistiku vhodnou pro formulování úřední korespondence a dodržování jejich formální správnosti při psaní všech druhů úředních písemností i e-mailů.

Obsah kurzu:

  • Úvod: zásady písemné komunikace
  • Náležitosti a formální úprava písemných dokumentů
  • Pravopis, norma pro úpravy písemností
  • Stylistika a typografická pravidla
  • E-mailová komunikace pracovníka úřadu
  • Příklady dokumentů určených konkrétnímu účelu a adresátovi