Účastníci e-learningového kurzu budou mít povědomí o korupci v dnešní době. Na příkladech se dozví jaké jsou příčiny korupce ve veřejné správě a jak se jí lze ubránit. Mimo to také získají poznatky o obraně politiků proti korupci a jaká legislativa je s korupcí spojena.

Náhled DEMO verze zde.

Obsah kurzu:

  • Co je vlastně korupce?
  • Příčiny korupce ve veřejné správě
  • Příklady korupce ve veřejné správě
  • Jak se bránit korupci
  • Jak se brání politici
  • Protikorupčí legislativa