Pro úspěšné fungování každé firmy se zaměstnanci je důležitá dobrá orientace v zákoníku práce a správné porozumění jeho ustanovením, aby nedošlo k porušení práv zaměstnanců, i proto, aby podnik vyžíval svá práva.

Obsah kurzu:

  • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru (výběrové řízení, příslib zaměstnání - úprava v NOZ, vstupní lékařské prohlídky)
  • způsoby vzniku pracovního poměru
  • změny pracovního poměru
  • počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce
  • pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas, v noci, o svátcích
  • překážky v práci hrazené z prostředků zaměstnavatele
  • způsoby skončení pracovního poměru
  • zvyšování a prohlubování kvalifikace